Loading...
Afgan Ulusal Ordusu Gardez Karargahı 15 KV Havai Enerji Dağıtım Hattı İnşaatı
Ana Yüklenici / İşveren : Framaco-IDA JV / USACE
Proje Yeri : Gardez / Afganistan
Başlangıç Tarihi : 10.12.2004
Bitiş Tarihi : 19.08.2005
Proje Kapsamı : Proje 15 KV OG Havai Hattı'nın enerji santral binasından karargah alanı içerisindeki binalara dağıtılmasından oluşmaktadır. Proje
kapsamında; 170 adet direk dikilmesi, 134 adet direk tipi transformatör montajı, 8 adet yer tipi transformatör montajı, 31.000 mt çıplak Al iletken çekilmesi ve sistem için gerekli diğer teçhizatların montajı bulunmaktadır.