Loading...
İncirlik Hava Üssü Çocuk Gelişim Merkezi Binası İnşaatı
Ana Yüklenici / İşveren : Zafer İnşaat / USACE
Proje Yeri : Adana / Türkiye
Başlangıç Tarihi : 06.07.1998
Bitiş Tarihi : 08.04.1999
Proje Kapsamı : Proje bir adet hizmet binasından oluşmaktadır. Elektrik işleri kapsamında; AG/OG Transformatör Merkezi, AG Kuvvet Dağıtım Sistemi, Aydınlatma Sistemi, Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemi, Yangın Algılama ve İhbar Sitemi ve Telefon-Data-TV
Sistemi'nden oluşmaktadır.